Všetko najlepšie :

Dnes: Lukáš

Beňadovo

Úradné hodiny

Pondelok:
7.00 hod. - 15.00 hod.
Utorok
7.00 hod. - 17.00 hod.
Streda- Štvrtok
7.00 hod. - 15.00 hod
Piatok
7.00 hod. - 13.00 hod.
Sobota - Nedeľa
voľno

Kalendár akcií

Oktober 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ŠK Beňadovo

všetky podrobné informácie o futbale si môžete pozrieť na stránke futbalnet.sk
                 32
         5.LIGA U15 starší žiaci 
      ŠK BEŇADOVO -  8 liga dospelí
 

Virtuálny cintorín

stiahnuť

Beňadovo je malá, svojská, pekná dedina na hornej Orave. Je to rázovitáhornooravská obec umiestnená v Podbeskydskej vrchovine, chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

Obec, ktorá prešla za pomerne krátke historické obdobie nepredstaviteľným civilizačným skokom. Vznikla presťahovaním sa časti obyvateľstva z obce Ťapešovo na hole. Vybudovaná bola za ťažkých podmienok, veľkej driny a biedy našich predkov.

 

Beňadovo je jediná obec v pohorív polohe veľmi izolovanej. Táto osada „Slovákov“ je ďaleko vysunutá na severozápad na hranice goralskej oblasti. Jeho katastrálne územie z orografického hľadiska zasahuje do Podbeskydskej vrchoviny. Geologická stavba katastra je pomerne jednoduchá. Územie patrí vonkajšiemu fylšovému oblúku západokarpatskej sústavy. Je tvorené flyšovými horninami, ktoré vznikali v paleogénnom mori (staršie treťohory) a mali charakter pieskovcov až zlepencov, ílovcov až slieňov. Tieto horniny sa v mnohonásobných sériách striedali a vytvárali typický flyš. Územie odvodňujú Beňadovský potok, ktorý sa vlieva do Mútnianky a potok Rakovec, ktorý ústí do Veselovianky.
Podľa klimatického členenia patrí obec do chladnej oblasti mierne chladného okrsku. Z pôdnych typov prevládajú hnedé lesné pôdy. V menšej miere sú zastúpenérašelinné a aluviálne pôdy. Pomerne malá geologická a geomorfologická pestrosť územia neumožňuje veľkú rozmanitosť flóry. Svojím druhovým zložením sa zaraďuje vegetácia do jedného lesného vegetačného stupňa:smrekovo – bukovo - jedľového.

 

Rašelinisko prechodného typu sa zachovalo na juhovýchodnej časti obce na aluviálnej nive riečky Mútnianka. Pre svoje prírodné hodnoty bolo vyhlásené za chránené nálezisko pod menom„Beňadovské rašelinisko“. Predstavuje na Slovensku jednu z najvýznamnejších rašelinových lokalít prechodného typu. Rastie tu mnoho severských druhov, ktoré vzhľadom na svoje rozšírenie patria do skupiny ojedinelých alebo zriedkavo sa vyskytujúcich rastlín. Aj živočíšstvo sa nemalou mierou podieľa na hodnotách živej prírody Beňadova.

 


Počasie:


Kde sa nachádzame:  Obce Beňadovo: 

Počasie Beňadovo - Svieti.com


Fakturačné údaje:

 Obec Beňadovo, Beňadovo č.66, 029 63 p. Mútne


Starosta obce:

 Jaroslav Pepucha, e-mail: benadovo@gmail.com,

 tel: 0907 253 962,  +421 43 55 98 130


IČO: 00314391,  číslo účtu: 40041321001/5600


Za celý obsah na stránke www.benadovo.eu zodpovedá obec BeňadovoStránky pre stavebné povolenia:


Partnerské inštitúcie:

               

              Spoločný stavebný úrad                       Oravská vodár. spoločnosť


                       Hatalová 367/15                             Okresný úrad Námestovo

                      029 01 Námestovo                               

                     tel.: 043 / 5581105                           Okresný dopravný inšpekt

                                                                               

                      Ing. Jozef Pavlík                               Správa ciest

                   Mgr, Jarmila Ivanová