Všetko najlepšie :

Dnes: Lukáš

Beňadovo

Úradné hodiny

Pondelok:
7.00 hod. - 15.00 hod.
Utorok
7.00 hod. - 17.00 hod.
Streda- Štvrtok
7.00 hod. - 15.00 hod
Piatok
7.00 hod. - 13.00 hod.
Sobota - Nedeľa
voľno

Kalendár akcií

Oktober 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ŠK Beňadovo

všetky podrobné informácie o futbale si môžete pozrieť na stránke futbalnet.sk
                 32
         5.LIGA U15 starší žiaci 
      ŠK BEŇADOVO -  8 liga dospelí
 

Virtuálny cintorín

stiahnuť

Obecné zastupiteľstvo v Beňadove je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňadovo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:
určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
schvaľuje záverečný účet obce,
schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.
 
Miestne zastupiteľstvo:
Jozef Bugaj,
Patrik Graňák,
Ing. Dominik Iglarčík,
Jaroslav Kubaľák,
Ing. Vladislav Páterek,
Mária Rambalová,
Pavol Motýľ

Počasie:


Kde sa nachádzame:  Obce Beňadovo: 

Počasie Beňadovo - Svieti.com


Fakturačné údaje:

 Obec Beňadovo, Beňadovo č.66, 029 63 p. Mútne


Starosta obce:

 Jaroslav Pepucha, e-mail: benadovo@gmail.com,

 tel: 0907 253 962,  +421 43 55 98 130


IČO: 00314391,  číslo účtu: 40041321001/5600


Za celý obsah na stránke www.benadovo.eu zodpovedá obec BeňadovoStránky pre stavebné povolenia:


Partnerské inštitúcie:

               

              Spoločný stavebný úrad                       Oravská vodár. spoločnosť


                       Hatalová 367/15                             Okresný úrad Námestovo

                      029 01 Námestovo                               

                     tel.: 043 / 5581105                           Okresný dopravný inšpekt

                                                                               

                      Ing. Jozef Pavlík                               Správa ciest

                   Mgr, Jarmila Ivanová