Beňadovo

Voľby 2018:--- Všetky informácie nájdete v priečinku Úradná tabuľa-------------- Voľby 2018:--- Všetky informácie nájdete v priečinku Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Januar 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ŠK Beňadovo

všetky podrobné informácie o futbale si môžete pozrieť na stránke futbalnet.sk
                 32
      5.LIGA U15 starší žiaci 
      ŠK BEŇADOVO -  8 liga dospelí
 
Starosta obce
Beňadovo                                                                            
                                                                                                                                                    V Beňadove, dňa 07.07.2017

           Pozvánka

     Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe „Rokovacieho poriadku“ OZ § 6 ods. 4/ a „Štatútu obce Beňadovo“ § 6 ods. 3

písm. a/ zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.07.2017, t.j. piatok o 19:00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Beňadove.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania
 4. Úprava rozpočtu obce – účelová komunikácia – Krajisko (čerpanie z rez. fondu)
 5. Vypracovanie žiadosť o NFP a VO – Detské ihrisko  (spolufinancovanie 5 % 1.220,00€)
 6. Návrh zmluvy o poskyt. verejných služieb – audítorské služby, Slovak Telekom, SPF
 7. Žiadosti od obyvateľov
 8. Informácie o projektoch z fondov EÚ
 9. Prejednanie kapacity a návrh priestorov Materskej školy v Beňadove
 10. Výstavba hasičskej zbrojnice
 11. Rôzne
 12. Záver

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je verejné

                                                                                                                                                              Jaroslav Pepucha
                                                                                                                                                                 starosta obce

Videoarchív

Virtuálny cintorín

stiahnuť

Reklama