Beňadovo

Kalendár akcií

August 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dátum : 2018-08-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ŠK Beňadovo

všetky podrobné informácie o futbale si môžete pozrieť na stránke futbalnet.sk
                 32
      5.LIGA U15 starší žiaci 
      ŠK BEŇADOVO -  8 liga dospelí
 

Obec Beňadovo, Beňadovo č. 66, 029 63    p. Mútne

 

 

 Starosta obce Beňadovo                                                                                                                                                                                                                                                          V Beňadove dňa 23.03.2018

 

Pozvánka

Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe „Rokovacieho poriadku“ OZ § 6 ods. 4/ a „Štatútu obce Beňadovo“ § 6 ods. 3

písm. a/ zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 23.03.2018, t.j. piatok o 18:00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Beňadove.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľovzápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúcehozasadania
 4. Informácie o projektoch z fondov EÚ, MAS Biela Orava a plán. investíciách v r.2018
 5. Návrh na vypracovanie Komunitného plánu obce a PHSR obceBeňadovo
 6. Informácie k Zmene a doplnku Územného plánu obceBeňadovo
 7. Návrh VZN obce Beňadovo č. 1/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obceBeňadovo
 8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku2017
 10. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠBeňadovo
 11. Návrh rozpočtu – Školský klubBeňadovo
 12. Informácie k plánovaným JPÚ - Hájisko, PodHájikom
 13. Žiadosti odobyvateľov
 14. Rôzne
 15. Záver

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je verejné

                                                                                                             Jaroslav Pepucha starosta obce

Videoarchív

Virtuálny cintorín

stiahnuť

Reklama