Adresa úradu: 
                           Obec Beňadovo
                           Beňadovo č. 66
                           029 63 p. Mútne
             Telefón: +421 43 55 98 130
             E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
                       IČO: 00314391
                     DIČ: 2020571597
.
              číslo účtu : 4041321001/5600
       IBAN: SK69 5600 0000 0040 4132 100
 
 
                           Úradné hodiny:
                                Pondelok:
                        7.00 hod. - 15.00 hod.
                                 Utorok:
                      7.00 hod. - 17.00 hod.
                           Streda - Štvrtok
                       7.00 hod. - 15.00 hod
                                Piatok 
                      7.00 hod. - 13.00 hod.
                           Sobota - Nedeľa
                                  voľno

             Obedňajšia prestávka je v čase
                       od 11.30 do 12.00
 

Starosta obce:Jaroslav Pepucha
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
tel: 0907 253 962
 
 Starosta je  predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce jeho funkcia je verejná a funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.      
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak  zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
vykonáva obecnú správu,
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Je štatutárnym orgánom  obce  a môže  rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.
Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“