Beňadovo

 +A A -A

Investície a projekty

Info o víruse COVID-19

Územný plán obce

Jednoduché pozem. úprav.

Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020  prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

Čítať ďalej...