Beňadovo

Odpadové hospodárstvo

Investície a projekty

Územný plán obce

 +A A -A

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 718

z 11. novembra 2020

k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 
ústavného zákona

č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 
stavu v znení neskorších predpisov

Číslo::    24360/2020

Predkladateľ: predseda vlády

 

čítaj ďalej