Beňadovo

 +A A -A

Úradné hodiny:

Pondelok:
od 7.00 hod. - 15.00 hod.

 

Utorok:
od 7.00 hod. - 17.00 hod.

 

Streda - Štvrtok
od 7.00 hod. - 15.00 hod.

 

Piatok:
od 7.00 hod. - 13.00 hod.

Územný plán obce

 

 
    Dátum            Názov                                 Cena        Dodávateľ            
18.7.0219 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40€ Marcela Babečková
18.7.2019 Dohoda o poplatku za poskytované služby  -  Ondrej Bugaj
08.07.2019 Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove 40€ Strempelová Viera
 02.07.2019 Dodatok č. 3 k Zmluve O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU    0€  Ministerstvo životného prostredia SK
       

 

 

 

 

 

 

 

                                             Názov zmluvy                                                                           zverejnené         formát  
  Dohoda DV32019 24.6.2019  
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11184 Beňadovo - Pri Hájisku, rozšírenie NNK 14.6.2019  
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 10940 Beňadovo - Krajisko, rozšírenie NNK 14.6.2019  
  Dodatok k zmluve o pokytovaní verejných služieb - balík služieb 11.6.2019  
  Kúpna zmluva č. 062019 31.5.2019 PDF
  Zmluva o pokytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby č. 152019 31.5.2019 PDF
  Zmluva so sprostredkovateľom o spracúvaní a ochrane osobných údajov 31.5.2019 PDF
  Nájomná zmluva o prenájme priestorov 22019 28.5.2019 PDF 
  Nájomná zmluva o prenájme priestorov 12019 13.5.2019  PDF
  Zmluva č. 39870 13.5.2019  PDF
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 6.5.2019 PDF
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  2.4.2019   PDF
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 25.03.2019 PDF 
  Úverová zmluva č.303845-2019 s dátumom 25.03.2019  PDF 
  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu s dátumom  25.03.2019  PDF 
  Dohoda o poskytnutí príspavku 22.3.2019 PDF
  Dodatok č.1-prístavba hasičskej zbrojnice 21.3.2019 PDF 
  Zmluva č.1/2019- Športový klub Beňadovo  29.1.2019  
  Dohoda o poskytnutí príspevku -chránená dielňa.   PDF 
  Zmluva o nájme nebytových priestorov 1.3.2019 PDF
  Dodatok k Zmluve -Slovak Telekom 27.2.2019 PDF 
  Zmluva o vykonaní mobilného vúkupu odpadu KOVOT s.r.o. 21.2.2019 PDF 
  Dodatokč1 Natur Pack 18.2.2019 PDF 
  Zmluva o poskytnutí služby 6.2.2019 PDF
  Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.2.2019  PDF
   Dodatok č.2- Zníženie energetickej náročnosti OcÚ s KD v obci Beňadovo  30.1.2019  PDF