Beňadovo

 +A A -A

Úradné hodiny:

Pondelok:
od 7.00 hod. - 15.00 hod.

 

Utorok:
od 7.00 hod. - 17.00 hod.

 

Streda - Štvrtok
od 7.00 hod. - 15.00 hod.

 

Piatok:
od 7.00 hod. - 13.00 hod.

Územný plán obce

  Názov zmluvy:

  Číslo zmluvy:      

  Predmet zmluvy:

  Cena:                        

Dodatok č. 3 k Zmluve  O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H205

Zníženie energetickej náročnosti OcÚ s KD v obci Beňadovo  

0 € 

   

Dátum účinnosti zmluvy:

Platnosť zmluvy do:

Dátum uzatvorenia:

Dátum zverejnenia:

02.07.2019

neuvedené

25.06.2019

02.07.2019

   
1. Zmluvná strana: Obec Beňadovo, Beňadovo 66
   

2. Zmluvná strana:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

42181810

2023106679

Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava

Sťiahnuť tu: