Beňadovo

Komplexné pozem. úpravy

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Odpadové hospodárstvo

Investície a projekty

 +A A -A