Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Odpadové hospodárstvo

Investície a projekty

 +A A -A
 
    Dátum            Názov                                 Cena        Dodávateľ            
 22.02.2021.  Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému    
12.02.2021  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. D092020   DOPSTAV  
22.01.2021  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie 162,00 Eur  UNIQA poisťovňa, a. s 
22.01.2021   Dodatok č. 1 k zriadení zmluvy o vecného bremena   Spolumajiteľstvo bývalých urbariaristov obce Beňadovo, p.s.  
 21.1  Zmluva o poskytovaní služieb ENVIROLIVE, s.r.o. 
20.01 Memorandum o spolupráci   INICIATÍVA, o. z.